Separation Technology AS tilbyr kosteffektive og miljøvennlige separasjons- og behandlingsløsninger for de fleste bransjer:

 • Landbasert industri
 • Entreprenører
 • Kommuner
 • Landbruk
 • Akvakultur
 • Biogassanlegg
 • Avfallsbransjen

Vi tilbyr 

 • Faststoff væske separasjon
 • Væske-væske separasjon
 • Laboratorie testing
 • Mulighetsstudier
 • Process design/Engineering

Eksempler fra vår rikholdige utstyrspark:

 • Filterpresser
 • Beltefilter
 • Hydrosykloner
 • Vakuum inndampere
 • Ionebytteranlegg
 • Omvendt osmose (RO) anlegg

Vårt utstyr er i stor grad mobilt, det vil si topp kvalitets separasjonsutstyr, i standard container- dimensjon.