Skip to main content

Hydrosykloner

Sykloner har funnet bred anvendelse på ulike områder av teknologi, for eksempel gassrengjøring, brenning, sprøyting, forstøvning, pulver-klassifisering etc.

De brukes også til faststoff-væskeseparasjon; Sykloner spesielt konstruert for væsker refereres til som hydrosykloner.
Det grunnleggende separasjonsprinsippet anvendt i sykloner er sentrifugalsedimentering, dvs. de suspenderte partikler underkastes sentrifugal- akselerasjon, noe som gjør dem skilt fra væsken.
I motsetning til sentrifuger (som bruker det samme prinsippet) har sykloner ingen bevegelige deler og den nødvendige vortexbevegelsen utføres av væsken selv.

Figuren øverst viser et tverrsnitt av en hydrosyklon av konvensjonell utforming.

Den består av en sylindrisk seksjon forbundet med en konisk del. Suspensjonen av partikler i en væske injiseres tangentielt gjennom innløpsåpningen i den øvre del av den sylindriske delen og som et resultat av tangentiell inngang utvikles en sterk hvirvlende bevegelse innen syklonen.

En del av væsken som inneholder den fine fraksjon av partikler, slippes ut gjennom et sylindrisk rør festet i midten av toppen og stikker litt inn i syklonen; Utløpsrøret kalles overløpsrør eller vortexfinner.

Den gjenværende væsken og grovfraksjonen av materialet går gjennom en sirkelformet åpning ved kalt underløpsåpningen.

  • anvendelser av hydrosykloner i industrien faller inn i åtte brede kategorier av tofaseseparasjon med væsken som suspensjonsmediet:
  • klaring av væsker;
  • slam fortykking
  • vasking av faststoffer;
  • klassifisering av partikler etter størrelse;
  • sortering av partikler etter tetthet eller partikkelform;
  • partikkelstørrelsesmåling avgassing av væsker;
  • separering av to ikke-blandbare væsker 


Partikkelstørrelse som separerer ved 50% effektivitet refereres til som "cut size" og brukes ofte til å karakterisere ytelsen til en hydrosyklon. Dette kan forstås som en åpningsstørrelse på et ideelt skjermbilde som vil gi tilsvarende gjenoppretting som syklonen: mindre kuttstørrelse fører til høyere gjenoppretting. I de tre første bruksområder som er nevnt ovenfor, er målet å sette kuttstørrelsen tilstrekkelig lav til å oppnå høy gjenvinning av faste stoffer. I klassifiserings- og sorteringsapplikasjoner er skarpheten av kutt imidlertid en annen viktig faktor ved vurderingen av hydrosyklonytelsen, da den styrer mengden av feilplassert materiale i de to produktene.