Skip to main content

Vakum beltefilter

Separation Technology har (vakum-) beltefilter av ulik dimensjon, og for ulike typer anvendelse, og er bygd om med ulik mobilitet i form av mobile enheter.

Ved behov, akutt eller planlagt gir vi dere et tilbud inkludert operatører.

Våre mobile enheter er bygd i standard containere og er derfor lett å transportere.

Generelt sett er horisontale beltefiltere de mest brukte vakumfilterne i industrien, noe som skyldes deres fleksibilitet i drift, tilpasning til korrosive slurrier og egnethet til å håndtere store gjennomstrømninger.

Beltefiltere er på en måte industristandarden for faststoff/væskeseparasjon, spesielt for avvanning av slam i kjemisk industri, gruveindustri og ved vannbehandlingsanlegg.

En beltefilterpresse gir mulighet for kontinuerlig separering (avvanning) av faste stoffer fra vannbasert organisk og mineralsk slam og slurries.

Vakum beltefilter kan også benyttes til mere avanserte prosesser hvor vasking av filterkaken er sentral. Ved ren avvanning er det naturlig nok ikke behov for vasking.Ved disse applikasjonene er målet å produsere en kake med lavest fuktighet og det er ingen betydning at gjenværende væske i kaken beholder sin opprinnelige kvalitet.

Beltefilter med vask

Her benyttes et vasketrinn etter kakedannelse. Det brukes vann, eller annen vaskevæske, til å forskyve modervæsken når prosessen krever en kake som er fri for stoffer som forurenser filterkaken. I slike tilfeller er filterkaken gjerne et produkt.