Skip to main content

Filterpresser

Hver plate er kledd med filterduk på begge sider, og når de trykkes sammen danner de en serie kamre som avhenger av antall plater.

Hele pakken med plater støttes av side- eller overliggende bjelker.

Mobile filterpresseanlegg bygges med forskjellig design. Kammer- eller membranfilterpresser, 16 bar eller 25 bar drifttrykk, med stempelmembran-pumpe eller eksentrisk skruepumpe for tilførsel montert på tilhengerhenger, eller i skid etter dimensjonsgrenser og tillatt vekt i henhold til vegtraffikklovene . Maksimal størrelse for mobile filterpresser er mulig til format 1200mm med opptil 100 kamre (ca. 3m3 kammervolum). Mindre anlegg om format 800 og 1m3 kammervolum er økonomisk sett mulige.

Kondisjoneringen av slam foregår hovedsakelig med polyelektrolytiske flokkuleringshjelpemidler (PE). Andre metoder som kalsiumkarbonat / jernkondisjonering, dosering av fastefilter-hjelpemidler er noen ganger svært fordelaktig i praksis. Anleggene er derfor ofte utstyrt med suge- og trykksidet inline-mixer.

Konditioneringsparameteren, trykk- og / eller volumet vil bli styrt proporsjonalt via PLC-anlegget.

Mobile filterpresser er utstyrt med alt nødvendig utstyr som slamoppsamlingsbeholder, polymeranlegg, skruetransportør for kakeavladning, etc.

For drift av et mobil filterpresse er det tilstrekkelig med en operatør. Oppgaven består av prosesskontoll og tømming av pressen etter hver syklus.