Skip to main content
  • Separation Technology AS

    Vi tilbyr skreddersydde innovative løsninger for rensing av vann og jord, og avvanning av slam. Selskapet ble startet med utgangspunkt i det industrielle miljøet på Herøya i Porsgrunn.

Vi har lang og omfattende kompetanse innen områder som for eksempel faststoff-væske separasjon, jordrensing,og miljøteknologi generelt.

Separation Technology leverer renseteknologi, i hovedsak basert på våt-mekaniske og våt-kjemiske prinsipper. Men også andre relevante teknologier.